ביטוח שיניים

מי שעבר טיפולי שיניים מורכבים גילה וודאי כי מדובר בפרוצדרוה יקרה למדי. טיפולי שורש, כתרים ואפילו טיפולי שיניים שאינם מורכבים כגון סתימות או עקירות, כרוכים בהוצאה של מאות או אלפי שקלים, וכאשר מצבן של השיניים מחייב סדרת טיפולים, הרי שההוצאה יכולה להיות משמעותית וכבדה. העובדה שההוצאה הגדולה נדרשת בפתאומיות, עלולה לגרום לרבים קושי לממן טיפולי שיניים, אף אם מדובר בצורך רפואי ולא אסטטי דווקא. על רקע זה, החלו בשנים האחרונות חברות ביטוח להציע פוליסות ביטוח שיניים, המכסות טיפולי שיניים מגוונים (בהתאם להיקף הכיסוי של פוליסת הביטוח), כנגד תשלום פרמיית ביטוח חודשית. חשוב לציין כי פוליסות ביטוח שיניים אינן מכסות בדרך כלל את כל הטיפולים, וכפופות להגבלות שונות, תנאים וסייגים המפורטים בכל פוליסה.

טרם קבלת החלטה על רכישת פוליסת ביטוח שיניים זו או אחרת, מומלץ לקרוא היטב את הפוליסה ולברר עם נציג חברת הביטוח, כמה פרטים חשובים, ובהם בין היתר:
1. סוגי טיפולי השניים הכלולים בביטוח, ולא פחות חשוב, אילו סוגי טיפולים אינם כלולים.
2. אם יש באפשרותכם לקבל חוות דעת של רופא שיניים אם מדובר ברשימה מספקת, הדבר מומלץ.
3. האם אתם רשאים לבחור רופא שיניים כלשהו או רופא מתוך רשימת רופאים המצויים בהסדר עם חברת הביטוח (רופאים בהסכם). כמו כן, מה היקף הכיסוי שתקבלו אם תהיו מעוניינים לבחור ברופא שאינו כלול ברשימת הרופאים בהסכם, והאם מדובר בסכומים הגיוניים.
4. מה הפרוצדורה לקבלת טיפול והחזר כספי (האם הפוליסה מקשה על קבלת החחזר? האם לחברת הביטוח יש אפשרות לסרב להחזר, ובאילו תנאים?)
5. האם יש תקופת אכשרה (תקופת המתנה) ממועד רכישת הביטוח בה המבוטח אינו זכאי לכיסוי או שהכיסוי הביטוחי הינו חלקי ?
6. האם פוליסת ביטוח השיניים כפופה לתקופת התחייבות מראש ?

רבים עשויים למצוא בביטוחי שיניים עניין, בפרט אם מדובר בפוליסה הכוללת כיסוי שעונה על צרכים מיידיים של המבוטח, אף שאחרים עשויים לגלות כי תשלום חודשי של עשרות או מאות שקלים, בעד כיסוי שהינו לרוב בלתי שלם, אינו משתלם.